От 08.10.07 до 12.10.2007 в Букурещ бе проведена QlikView Академия (QlikView Academy), на която бяха представени новите възможности на QlikView 8 - един от най-успешните продукти на QlikTech. Участници бяха предимно ИТ специалисти от Швеция и САЩ. На семинарът присъстваха и консултанти на Balkan Services.