Компаниите вече могат да планират само с няколко клика с продукта LucaNet за планиране и бюджетиране. Софтуерното приложение бе представено на семинар на 06 октомври 2016 г., където специалистите, занимаващи се с бюджети, прогнози, контрол и анализ се запознаха с технологията. Събитието бе под надслов „Финансово планиране с LucaNet – да имаш сценарий за бъдещето“, а организатор бе консултантската компания Balkan Services, партньор на немската LucaNet за България.

В рамките на семинара бяха разгледани различни предизвикателства, с които се сблъскват финансистите при изготвянето на годишни бюджети – един трудоемък и времеемък процес, който ангажира най-висококвалифицираните финансови специалисти. На събитието бе представен продуктът LucaNet – помощник при решаването на тези и други предизвикателства. Бяха показани още реални примери и успешни бизнес проекти.

LucaNet е софтуерно решение, разработено от немската компания LucaNet AG. Системата е създадена, за да подпомогне и подобри процеса по  планиране и прогнозиране в организациите. Основното ѝ предимство е фактът, че позволява прецизно планиране на ресурсите, като дава възможност за създаване на неограничен брой сценарии на плановете. LucaNet.Planner улеснява и значително ускорява процеса по планиране чрез предварително дефиниране на правила (бизнес логика), като отразява всяко събитие, инвестиция и рисковете, свързани с тях.