Българският сладоледен бранд Изида избра вертикалното решение RI (Retail.Intelligence), за да анализира процесите по търговия и дистрибуция. RI е вертикален продукт за управленски справки и анализ на данни, разработен върху Business Intelligence платформата Qlik Sense. Решението е създадено специално за компании от ритейл сектора, като събира дългогодишния опит на Balkan Services в предоставянето на BI решения и обогатява портфолиото на компанията. Благодарение на RI, Business Intelligence решенията вече са достъпни и за по-малки компании на българския пазар.

Решение Retail.Intelligence е създадено, за да отговори на нуждата от детайлен анализ в предприятия от търговския сектор. Продуктът включва набор от предварително дефинирани справки, подходящи за детайлен анализ на продажбите. Основно предимство е още краткото време, необходимо за внедряване – буквално няколко дни. RI е интерактивен продукт, който позволява на отделния потребител да създава справки, отговарящи на индивидуалните предпочитания и нужди. Решението предлага сравнение на данните в различни времеви рамки (YTD и MTD), а също и следене на ключови показатели (KPIs) за клиенти и продукти.

Благодарение на RI значително се оптимизира работата по изготвяне на справки и анализи в Изида. Специално за нуждите на компанията са разработени няколко допълнителни функционалности на продукта, които да обслужват специфичните бизнес процеси в предприятието. Системата помага да се решат най-сериозните предизвикателства пред компанията, сред които консолидиране на еднотипни данни по дистрибуционния канал, бързо извличане на информация, както и детайлен анализ. Потребителите могат да достъпват продукта през всички видове уеб браузъри, както чрез desktop, така и чрез мобилни устройства.

„Едно от големите предизвикателства при реализирането на проекта беше изключително краткият срок за внедряване на системата – 5 дни. Благодарение на софтуерното решението RI времето за получаване на справки е намалено в пъти, въпреки големия обем натрупани данни. Справките се генерират на практика веднага“, това сподели Младен Матеев, Управляващ директор на Изида ООД.

„Чрез RI Изида подобри процеса по планиране на доставките си на база по-детайлния и точен анализ на данните за предходни периоди. Компанията успява по-бързо и лесно да взима управленски решения за продуктовото си портфолио и клиентска база“, сподели Венелин Димитров, Старши BI консултант в Balkan Services.

*Данните, показани на снимките не са реални.