Стартира нова процедура за подкрепа на семейните компании, както и предприятията от творческите индустрии и занаятите*. Целта е да се подобри производственият капацитет и да се оптимизират бизнес процесите, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарното присъствие на предприятията.

Организациите могат да кандидатстват в срок до 16.09.2024 г. за изработката на интернет магазин, специализиран софтуер, машини, пособия и др.

Екипът на Balkan Services може да съдейства на компаниите в изготвяне и кандидатстване по проект за внедряване на ERP и BI решения, както и за внедряването на тези решения или модули от тях, съгласно условията на програмата:

  • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието - без ограничение за стойността на разходите;
  • Разходи за ИКТ системи за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието (Система за управление на ресурсите – ERP система, Система за управление на взаимоотношенията с клиенти – CRM система, Система за управление на веригата за доставки, Система за управление на складовото стопанство – WMS, Система за управление на производството – MOM/MES системи и Система за бизнес анализи - Business Intelligence система)
  • Разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.

 

Финансирането от програмата ще бъде между 75% и 85% от стойността на проекта, което може да варира между 15 000 и 150 000 лв.

Ще се подпомогнат микро или малки предприятия с най-малко 1 заето лице, регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г., приоритетно извън области София, Перник и Благоевград, с приоритет върху фирми от Северна България.

 

За повече информация за програмата и как да кандидатствате, свържете се с нас оттук >

 

*По програмата могат да кандидатстват семейни предприятия, предприятия с основна икономическа дейност в секторите на творческите индустрии съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), предприятия, осъществяващи дейности, включени в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите.