Основната цел на проекта бе да бъде създаден цялостен автоматизиран процес по вземане на заявки чрез мобилно устройство, който да се изпълнява от търговските представители по предварително зададен маршрут. Фокусът бе насочен върху получаването на пълна информация за пазара на бързооборотни стоки и анализът й, както и върху следене на продуктовото позициониране на марката и представянето й спрямо конкурентни марки.

 

Приложението изцяло обслужва създадения процес - от отразяването на активности по обектите, до регистриране на взетите заявки и изпращането им към дистрибуторите. За да се реализира проекта бе направена връзка между мобилното приложение и ERP системата на основния дистрибутор на компанията в България (Microsoft NAV), посредством кoнектор. Възможността да се правят снимки при посещение на обект гарантира пълнота и коректност на информацията. Това е вторият проект, реализиран от консултантската компания Balkan Services в Unilever България, като до момента Unilever използваше Business Intelligence технология за анализ и репортинг.

 

„Въведената система позволява изграждането на ясна стратегия за въвеждането на нови продукти и разширяване на продуктовата гама според индивидуалните нужди на всеки обект. Възможността търговския представител да реагира на клиентските запитвания, на момента, осигурява гъвкавост и помага да изградим специални отношения с клиентите“, сподели Мариан Георгиев, Мениджър Развитие на пазара в Unilever България.

 

„Изграждането на вертикални решения в Retail сектора е един от основните фокуси на Balkan Services. Реализираният проект е поредното доказателство за нуждите от мобилни решения и тяхното приложение при изграждането на качествени и дългосрочни клиентски взаимоотношения“, това каза Христина Димитрова, Head of CRM Department, Balkan Services.