Българската консултантска компания Balkan Services ще бъде официален партньор на онлайн среща на специалистите в сферата на Business Intelligence (BI) технологиите. Събитието се организира от Ай Си Ти Медия и ще се проведе на 5 юли, вторник, от 10:30 ч. на сайта http://discussions.idg.bg. От страна на Balkan Services ще участва Владимир Рашев, управляващ партньор в компанията и експерт с дългогодишен опит от десетки внедрявания на BI системи в страната.


“Business Intelligence технологиите имат потенциал да повишават ефективността на компаниите и качеството на управленските решения, позволявайки на мениджърите от всички нива да се информират в реално време за случващото се в техните организации или звена и да извеждат различни ключови показатели за производителност. За кратко време след своето внедряване BI системите могат да постигнат по-добра производителност, като същеврменно оптимизират разходите във фирмата и на практика започнат да се изплащат още в момента, когато заработят при клиента. Всичко това прави BI особено ценен в сегашната несигурна икономическа обстановка и аз съм убеден, че този клас бизнес софтуер може да изиграе важна роля за един бъдещ дългосрочен ръст на икономиката ни през следващите години. Ръст, който да бъде задвижван до голяма степен от постигане на оптимална ефективност вътре в самите компании“ - заяви Владимир Рашев.