Проекта се финансира от Рамкова програма за "Конкурентоспособност и иновации" на ЕС и цели да демонстрира предимствата от въвеждането на RFID технологията за МСП, да очертае нови бизнес възможности за иновативни фирми-доставчици на RFID в ЕС, както и да представи ползите от приложението на RFID технологията в различните икономически сектори и дейности.


Balkan Services е част от международния консорциум, спечелил финансиране по проекта RFID-ROI-SME на Европейската комисия на стойност 2 200 000 евро.
Основната мисия на Balkan Services беше да внедри пилотен проект за оптимизация на логистиката, складирането, отчетността и други бизнес процеси в българско производствено и търговско предприятие – клиент на компанията.