От началото на месец октомври са отворени за кандидатстване 4 схеми за повишаване конкурентоспособността на предприятията по ОП "Конкурентоспособност". В момента Balkan Services консултира фирми, желаещи да внедрят ERP, BI и CRM решения с помощта на външно финансиране. Проектни предложения ще се приемат в Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия до средата на месец януари 2009 г. За повече информация, можете да се обръщате към Петя Божкова - отдел "Европейски проекти", тел. 02/980 95 99.