Българската консултантска компания Balkan Services предлага вертикално ERP – решение, специализирано за компании от печатарската индустрия. То е базирано на Atlantis ERP и концентрира цялата информация за дейността на една печатница – от производството, през търговията и финансите, в единна система с разпределен и контролиран достъп.Решението премахва нуждата от външни комуникационни канали между търговци, дизайнери и печатари, поради централизираното планиране и проследяване на изделието по целия цикъл на производство. Отпада също и нуждата от периферни системи за отчитане и справки. Всички процеси се осчетоводяват автоматично. Следят се всички приходи и разходи, както и пълната производствена себестойност на всяко едно изделие по всички фази на производството. Проследява се ефективността на търговците, дизайнерите и печатарите, отчита се фирата на основен материал по изделия и категории, както и производственият брак. Автоматично се създават производствени документи с отчитане на изразходените материали и ангажираните машини.


Системата обхваща и редица специфични процеси, които придават допълнителна стойност на цялостното решение. Те включват планиране на производството по машини в оптимален ред, палетиране и пакетиране по дестинации (с баркодове), планиране на специфичните довършителни работи с автоматизирано ценообразуване, както и автоматизирано офериране на база на пълната планова себестойност. Балкан Сървисис вече има два успешни ERP проекта в печатарския сегмент за компаниите Типо Принт и Белпак.