Денят на събитието ще е : 27.10. 2011, с мястото : хотел Шератон

Презентации ще направят:
-Филип Мутафис: - Централен панел, зала Средец, от 10.00 h. Тема: ERP Atlantis като SaaS
-Петя Божкова, съвместно с колега от БАСКОМ, зала Средец панел Транспорт и логистикаТема: RFID технологиите и EU проекти (вкл. предстоящата „Технологична модернизация” по програма „Конкурентноспособност)
-Мира Янкова – Монбат АД – панел Тежка Промишленост, зала Средец; 14.20 hТема: Интегриране на ERP и BI система за управление на производство, финанси, логистика и др. в "Монбат Рисайклинг" ЕАД

За подробности за събитието: http://events.idg.bg/bg/114/