Искате ли да научите повече за предимствата на безжичната технология RFID (Radio Frequency Identification) и начините, по които тя може да повиши ефективността в малките и средни предприятия, да подобри контрола на достъпа, управлението на персонала и на складовите наличности?

Ако е така, заповядайте на организирания от Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ семинар, насочен към популяризиране на RFID технологията. Той ще се състои на 19 май 2011 г. в офиса на БАСКОМ (адрес: София 1766, Бизнес парк София, сграда 11 Б, етаж 1), като от 09.30 ч. започва регистрация на участниците, а от 10.00 ч. стартира самата проява.

БАСКОМ организира събитието в качеството си на партньор по Проект RFID-ROI-SME. Той се финансира от Рамкова програма за Конкурентоспособност и иновации на ЕС и цели да демонстрира предимствата от въвеждането на RFID технологията за МСП, да очертае нови бизнес възможности за иновативни фирми-доставчици на RFID в ЕС, както и да представи ползите от приложението на RFID технологията в различните икономически сектори и дейности.

Допълнителна информация по Проект RFID-ROI-SME може да откриете на следните интернет адреси: www.basscom.org, http://www.rfid-sme.eu/.

 

19 май 2011 г.

София 1766, Бизнес парк София, сграда 11 Б, етаж 1

БАСКОМ