Заповядайте на специализираната BI конференция, която организираме съвместно със сп. Enterprise на 31 октомври в хотел Шератон

Конференцията ще бъде фокусирана върху следните теми:

  • BUSINESS INTELLIGENCE (BI) като решаващ фактор за конкурентното предимство
  • Как да превърнем BI в стратегическо решение: ключовите стъпки
  • Бизнес анализите & Data Mining: синергия за успех
  • Тенденции в управлението на корпоративните информационни ресурси (Enterprise Information Management)
  • BI като средство за ефективно управление
  • Бизнес анализи на структурирани и неструктурирани данни

 

В първата част акцентите от Българския и международни пазари ще бъдат представени от Международния институт за бизнес анализ (International Institute of Business Analysis – IIBA) и независимата агенция CBN Panoff, Stoycheff & Co. Тенденциите за развитие пък ще бъдат показани с реални примери от специалния ни гост Мариус Стойка, регионален търговски мениджър на Qlik за Балканите.

Освен презентациите на водещи консултанти по внедряване, ще чуете и мнението на компании, които вече активно ползват BI в бизнеса си, като ще можете да им зададете лично въпросите, които Ви интересуват.

Във втората част на конференцията сме подготвили BI Workshop. По време на обучението ще имате възможност да визуализирате примерни крайни резултати от Business Intelligence проекти за анализ на продажбите, ефективност на персонала, маркетинг активности, финансови показатели. Практически ще анализирате данни в BI среда, чрез създаване на справки, отчети, dashboards, бюджети.

Можете да направите своята регистрация на сайта на събитието. Очакваме Ви!