Германо-Българската индустриално-търговска камара и Balkan Services Ви канят на workshop на тема: „Прецизна финансова консолидация и планиране с LucaNet“. Събитието ще се проведе на 12.10.2017 (четвъртък) от 9.30 до 11.30 часа в семинарната зала на ГБИТК, ул. Фр. Жолио-Кюри 25А, 1113 София.

В рамките на workshop-a финансови консултанти от екипа на Balkan Services ще демонстрират иновативен начин за оптимизиране на процесите по финансово планиране и консолидация чрез решението LucaNet.
LucaNet е инструмент, благодарение на който може значително да се улесни работата на финансовите специалисти в организациите. А резултатът е по-ефективна и прецизна работа за по-кратко време.

Сред предимствата, които предоставя LucaNet са:

  • Интегриране на процесите по консолидация, планиране, прогнозиране и финансов анализ
  • Комплексни отчети и графики съгласно мениджмънт изискванията и приложимите счетоводни стандарти
  • Автоматично преизчисление на отчетите в чуждестранна валута
  • Възможности за сравнителен анализ на различни версии на бюджет
  • Интеграция с основни финансови системи и други приложения

 

ЗАЩО ДА ПРИСЪСТВАТЕ?

  • Ще разберете как да оптимизирате процеса по финансово планиране с помощта на специализиран софтуер
  • Ще научите как да създавате различни сценарии на бюджет и гъвкаво да управлявате инвестициите си
  • Ще разберете как да оцените риска и заплахите за Вашия бизнес
  • Чудесна възможност за обмяна на опит с хора от Вашия, както и други браншове

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ СЕМИНАРЪТ?
Семинарът е подходящ за финансови директори, анализатори, контрольори, счетоводители и всички, които се занимават с финанси.

Заповядайте, за да видите демо на решението и да се запознаете на практика с неговите възможности. Участието е безплатно, като се изисква предварителна регистрация.
Работен език: български