ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ФОРУМ
БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ВЪВ ФИНАНСОВАТА ИНДУСТРИЯ, 2014
София, Шератон София Хотел Балкан, 18.11.2014 г.
 
Събитието традиционно събра представители на българските финансови компании с експерти от технологичния сектор. Гостите се запознаха с актуалните тенденции в бизнес решенията за финансовата индустрия и как те могат да подпомогнат за решаването на важни задачи и предизвикателства.


В рамките на форума Людмил Стойчев от CBN – Panof, Stoytchef & Co. представи изследване за пазара на бизнес решения във финансовия сектор в България с фокус върху тенденциите, ключовите участници и бъдещия потенциал на сектора. Бяха представени вертикално решение за планиране и управление на административната дейност в Първа Инвестиционна Банка, фамилията продукти LucaNet за финансова консолидация, планиране и бюджетиране, както и софтуерната система X3 International за анализ на финансови пазари, разработена съвместно от Balkan Services и Сервиз Финансови Пазари, дъщерно дружество на Българската Фондова Борса. Беше представена система за управление на бизнес процесите за банкови и финансови институции и вертикално решение за управление на вземанията.