През месец ноември ще се проведе последното, за тази година, издание на специализирания Business Intelligence курс 4x4, организиран от Balkan Services. Традиционно обучението преминава в рамките на 2 работни дни, което позволява на участниците да получат по-задълбочени знания, както и да се запознаят с практически казуси.


Специализираният Business Intelligence курс 4x4 е с приложна насоченост. Той включва няколко основни модула, нужни на всеки професионалист, който се занимава с бизнес анализи.  Сред тях са:
- Зареждане и анализ на данни
- Моделиране и оптимизация на Datawarehouse
- Дизайн на обекти
- Управление на сървър, работа с потребители и дистрибутиране на информация
- Мобилни апликации
- Специфични калкулации и изчисления
- Дискусии, казуси, задачи, реални примери.


За кого е предназначено обучението?
ИТ специалисти, Бизнес потребители, Анализатори и всички използващи или обработващи големи обеми от данни.


Дати:
Четвъртък, 19.11.2015 г. и 26.11.2015 г.


Място:
Американски университет, България (Илиев център за образование и култура), ул. Университетски парк Nо1, Студентски град, София (Безплатен паркинг).