Как да планирате ефективно?
Как да бюджетирате по-бързо и прецизно?
Как гъвкаво да контролирате инвестициите си?

Заповядайте на семинара „Финансово планиране с LucaNet – да имаш сценарий за бъдещето“, за да си отговорите на тези, и други въпроси. Запазете своето място безплатно.

По време на събитието ще разгледаме основни предизвикателства, пред които се изправят специалистите и ще покажем как лесно и бързо можем да се справим с тях. Ще бъдат представени практически примери и успешни бизнес проекти, реализирани с помощта на специализираният софтуер за планиране LucaNet.Planner.

  За кого е подходящ семинарът?
- Финансови директори и мениджъри
- Финансови анализатори и контрольори
- Главни и зам. главни счетоводители
- Всички, които се занимават с бюджетиране и контрол на инвестициите. 

Кога: Четвъртък, 06 Октомври 2016, 09:00 - 13:30 часа
Къде: София, Хотел Novotel, бул. Цариградско шосе 115Н