Balkan Services Ви кани на специализиран практически Business Intelligence курс „4×4″ – продължение на обучението „Основи на BI”. В продължение на 4 учебни дни по 4 учебни часа вие ще придобиете умения в изграждането на работещо BI решение. Ще се фокусираме върху всяка отделна стъпка от зареждането на данните до дистрибутирането на информацията. Като резултат вие ще научите основни принципи и подходи за моделиране на Business Intelligence решение, които по-късно ще може да реализирате в бизнес среда. Участниците в курса ще се запознаят с реални казуси и задачи и ще развият способности в решаването им.

 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРСЪТ?

Специализираният курс е предназначен за бизнес анализатори, системни администратори и разработчици, както и за всички напреднали потребители, които искат да повишат своята компетентност в изграждането на ефективни BI решения.

 

СЪДЪРЖАНИЕ?

Обучението е с приложна насоченост, програмата включва:

• зареждане и анализ на данни

• моделиране и оптимизация на Datawarehouse

• дизайн на обекти

• специфични калкулации и изчисления

• управление на сървър и работа с потребители

• дистрибутиране на информация

• мобилни апликации и др.

 

ЗАПИСВАНИЯ?

За да участвате, моля попълнете регистрационната форма и ни я изпратете на e-mail: info@balkanservices.com. Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02 980 95 99 или e-mail: info@balkanservices.com.

 


28 май, 30 май, 4 юни, 6 юни 2014 г.

Център за образование и култура „Илиев“ към Американски университет в България – София

Balkan Services