Balkan Services и Българска фондова борса ви канят на безплатен уебинар „Годишен отчет, съвместим с ESEF и iXBRL, за нула време!“, който ще се проведе на 24-ти юни от 16:00 ч. в Zoom.

ESEF (Европейски единен електронен формат) е стандартизиран електронен формат за представяне на финансовите отчети в целия ЕС, който ще служи за унифициране на информацията във финансовите отчети от 2020 г. iXBRL и XHTML отчети се създават с помощта на специален XBRL сертифициран софтуер.

Как регулациите променят представянето на финансови отчети на публичните дружества и откога влизат в сила нововъведенията за България?

Защо бе въведен XBRL като задължителен формат за представяне на консолидираните финансови отчети?

Може ли дружествата сами да конвертират консолидираните финансови отчети в XBRL формат?

На тези и още въпроси ще отговорим на онлайн събитието, и ще демонстрираме как дружествата могат сами да изготвят своите годишни консолидирани финансови отчети, съвместими с ESEF, с помощта на сертифицирания инструмент XBRL Tagger.

Събитието е подходящо за финансови директори, главни счетоводители, съставители на финансови отчети, директори за връзка с инвеститорите, мениджмънт на дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар. Уебинарът може да бъде полезен и за одитори.

КОГА: 24-ти юни, 16:00 ч.

ВОДЕЩ: Мирослава Белчева, старши консултант финансова консолидация и планиране в Balkan Services

Мирослава притежава над 25 години опит в сферата на финансите, заемайки позиции като финансов директор, главен счетоводител и финансов консултант. Прилага своя дългогодишен опит при структуриране на процесите по финансова консолидация и планиране.

В края на програмата е предвидено време за въпроси и отговори!

Участието на уебинара е безплатно, но изисква задължителна предварителна регистрация.