Най-големите постижения за нас са успехите и удовлетвореността на нашите клиенти. В работата си винаги подхождаме персонално и с внимание към тях и техния бизнес.

Обратната връзка от клиентите ни е много важна за нас, затова насърчаваме нейното споделяне и сме насреща да я чуем по всяко време.

В проучване сред клиенти, проведено през декември 2021 г., 97% от респондентите споделят, че са удовлетворени от съвместната ни работа. 

Щастливи сме, че голяма част от нашитe клиенти можем да наречем приятели. В изследването те сами споделят, че ценят най-много в работата си с нас професионализма, доброто отношение, богатата експертиза и проактивния подход към техните нужди. 

Фактът, че успеваемостта на нашите над 660 проекта е 99,23%, подкрепя обратната връзка, че никога не се отказваме в търсенето на оптимални решения.  

Знаем, че технологиите са ключов фактор за  развитието на бизнеса, затова вече над 15 години стоим близо до нашите клиенти, изслушваме ги с внимание, за да разберем отлично нуждите и предложим точното за тях решение. 

В Balkan Services вярваме, че бизнес се прави ОТ хора ЗА хора, поради това влагаме максимално разбиране, лично отношение и сме честни и откровени за това, което виждаме. 

Ценим времето и на двете страни, затова се стремим да внедряваме избраните бизнес системи по възможно най-ефективния, гладък и оптимален начин

Спокойствието на нашите клиенти, че системата им работи безотказно и ефективно е наш основен приоритет. Заедно изграждаме силен екип, преодоляваме и постигаме.

Благодарим за доверието през годините на всички наши клиенти!