Регламентът на Европейската комисия относно представянето на индивидуалните годишни финансови отчети на издателите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар във формат XHTML, е вече в сила и не се предвижда ново отлагане.

В тази връзка Balkan Services предостави нова услуга за преобразуване на индивидуални финансови отчети в XHTML формат.

Съгласно ESEF, всички законно изискуеми документи (годишен финансов отчет, доклад за дейността, нефинансова декларация, декларация за корпоративното управление, декларация за възнагражденията, декларация от отговорните лица и др.) трябва да бъдат обединени в един общ машинно четим документ.

Емитентите са задължени да изготвят и оповестяват индивидуалните си годишни финансови отчети във формат на разширяемия език за маркиране на хипертекст - XHTML. Това е най-широко използваният език за създаване на документи в уеб пространството и позволява достъпа до тях през всеки браузър.

Преобразуването на индивидуален годишен финансов отчет в XHTML формат се извършва само със сертифициран XBRL инструмент.

С новата ни услуга дружествата получават своите индивидуални годишни финансови отчети в изискуемия XHTML формат, без необходимост от закупуване на сертифицирано софтуерно решение.

 

За повече информация се свържете с нас оттук >>