Balkan Services сключи меморандум за сътрудничество и взаимопомощ с MKB Union Bank при консултиране и кредитиране на проектни предложения на бенефициенти по Оперативните програми и по Програмата за развитие на селските райони, финансирани от Структурните, Кохезионния фондове и националния бюджет на Република България.