Разработката има за цел да запознае масите от мениджъри, аналитици, маркетинг директори и BI консултанти в България с Qlik View . Подробна информация за най-добрият BI инструмент на пазара може да получите на www.businessintelligence.bg