Balkan Services успешно внедри немското решение за автоматизация на процесите по финансова консолидация и финансово планиране LucaNet в Management Financial Group (MFG). Групата на MFG e представена от над тридесет, специализирани в предоставянето на небанкови финансови услуги в Европа компании и марки като Easy Credit, Бяла карта, Viva Credit, P2P платформата iuvo и редица други.

След проведено проучване от MFG се спират на системата за финансово управление LucaNet и се обръщат към екипа на Balkan Services за реализация на проекта.

Софтуерното решение дава възможност за паралелно изготвяне на консолидирани отчети в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и специфичните управленски изисквания.

Внедряването на софтуер става наложително за MFG, тъй като с разрастването си Групата достига до момент, в който изискванията към отчетността се усложняват. Консолидираните отчети стават все по-детайлни и времето за изготвянето им се съкращава. А това е невъзможно при стария модел на работа.

Проектът за внедряване стартира през февруари 2022 г. и реализацията му отнема осем месеца. От страна на Balkan Services са разработени: мениджмънт рипортинг; консолидация за мениджмънт цели; бюджетиране и консолидация върху бюджетните данни, консолидация съгласно приложимите стандарти (IFRS).

По време на внедряването на системата, екипът на Balkan Services работи в две направления. Първото е на ниво Група, а второто - по сектори. Благодарение на това представяне на информацията, собствениците и ръководството на MFG могат да виждат ясно как се справя всеки един от секторите и какви биха били финансовите му резултати, ако е самостоятелна група, а не част от MFG.

През първия месец от стартиране на проекта системата е захранена с исторически данни за всички компании за периода 2016 - 2020 година.

В последствие започва и процесът по събиране на данни за 2021 година, както и за изминалата 2022 година.

В LucaNet са въведени и статистически данни, чрез които се изчисляват ключовите индикатори за измерване на дейността (KPIs), като те са различни за всеки един от бизнес секторите на MFG.

За да бъде подготвен за работата с LucaNet, екипът на MFG е обучен да създава допълнителни справки, да импортира информация в тях, да създава ключови индикатори и да прави бюджети в системата.

Вече е завършен и процесът по създаване на бюджетирането по компании и сектори, както и консолидация върху бюджетните данни.

Основен момент във внедряването на системата засяга официалната консолидация (IFRS), която изцяло се прави в LucaNet.

Софтуерът за финансово управление дава решение и на специфичен проблем, който срещат компании като MFG, опериращи в различни държави, а именно постъпването на информацията в различни валути. Стандартна функционалност на системата позволява въведените данни във функционалните валути на отделните дружества да бъдат автоматично преизчислени в избрана групова валута.

Едно от предизвикателствата пред екипите на Balkan Services и MFG е свързано с планираните кратки срокове за имплементация. На 1 юни 2022 г. старият начин на работа е прекратен и счетоводният отдел започва да подава финансовите данни само в LucaNet.

 „Започне ли човек да работи с LucaNet трябва да забрави да работи с таблици. Да започне да работи, твори и мисли само на езика на LucaNet, защото тогава LucaNet разкрива целия си потенциал за потребителите”, категоричен е Благовест Витанов, който е част от Групата, почти от самото ѝ създаване и в момента е ръководител отдел „Рипортинг и бюджетиране“ в MFG.

Ползите, които отчита екипът на MFG след внедряването на софтуера за финансово управление са много. На първо място това е бързината, която софтуерът им дава.

Процесът на консолидация в новата система отнема два дни, а не седем, както преди внедряването ѝ, посочва Благовест Витанов.

Преди реализацията на проекта един човек от екипа можел да обработи за един работен ден само една фирма. След внедряването на финансовия софтуер за същото време, същият човек успява да обработи между три и четири фирми.

„Така с лекота успяваме да видим и други неща, за които иначе не бихме имали време”, отбелязва Благовест Витанов. Според него най-голямата сила на LucaNet е това, че данните в системата са коректни и целият екип ползва за работата си една и съща информация.

В основата на успеха на проекта стоят доброто стиковане и съвместимостта между двата екипа по време на целия работен процес.

„Чувствах се много спокоен и сигурен в работата си с Balkan Services”, допълва Благовест Витанов.