Първият български продукт за анализ на финансовите показатели на публичните дружества X3Analyses е достъпен безплатно в своята Basic версия до 15 май 2008 г. Желаещите да се запознаят с продукта могат да направят това на адрес www.x3analyses.com, след регистрация.
X3Analyses е съвместна разработка на Balkan Services и Сервиз Финансови Пазари ЕООД. Решението съхранява и обработва информацията и отчетите на публично търгуваните компании на Българската фондова борса, както и на други данни за капиталовия пазар. На база на тази информация, включваща показателите на над 300 компании, софтуерният продукт извежда различни финансови анализи.
X3Analyses не предоставя инвестиционни съвети на своите потребители, а единствено способ за задълбочени анализи. Функционалността на продукта включва анализ на финансови отчети; подробни финансови анализи и оценки, използвайки ключови коефициенти и финансови показатели; сравнителен анализ между компании, който може да бъде извършен за броени секунди, само чрез въвеждане на тикери; търсене на акции, според различни критерии, като P/E, ROE, капитализация, растеж, бета коефициенти и други; осъществяване на статистически анализи, корелационни матрици, сравняване на бета коефициенти; анализ на търговската активност и сделки на БФБ-София, както и определяне на движещите сили за активността на пазара.