Balkan Services беше генерален партньор на конференцията „Системи за управление на бизнеса“, организирана от Ай Си Ти Медия, която се проведе на 27 октомври в София. Конференцията се превърна в място за споделяне на опит, за налагане на идеята за нуждата от автоматизиране на процесите с цел ефективно структуриране на организациите, повишаване на конкурентоспособността и намаляване на разходите. Филип Мутафис, управляващ партньор на Balkan Services изнесе презентация на тема „Atlantis ERP като услуга“, а Петя Божкова, ръководител на отдел „Европейски проекти и проеграми” презентира резултатите по проект RFID-ROI-SME, финансиран по програма CIP (Competitiveness and Innovations ) на ЕК.