Конференцията ще се проведе от 10:00 часа в зала А на БТПП, на адрес: гр. София, ул. Искър № 9, ет. 1. В програмата на конференцията бе вкючена презентация на тема „Внедряване на RFID приложение в търговска компания“, представена съвместно от БАСКОМ и Петя Божкова, ръководител отдел «Европейски програми и проекти» от Balkan Services.