Balkan Services разработи и успешно внедрява български локализационен пакет за най-популярното в световен мащаб облачно решение за управление на бизнеса – NetSuite.

Локализацията на ERP системата се имплементира и използва с цел адаптиране на софтуера към българските счетоводни стандарти и законодателство, както и безпроблемното ѝ функциониране на територията на страната.

Balkan Services завърши успешно внедряване на локализационния пакет за България в международната ИТ компания Sitecore, като това е шести поред успешно реализиран проект. Разработеното решение покрива ДДС, Интрастат, валутни курсове на БНБ, както и някои допълнителни опции. Българската локализация за NetSuite ERP напълно отговаря на изискванията на ЗДДС и ППЗДДС, Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия на стоки и Наредба за прилагане на системата Интрастрат. ERP модулът позволява генерирането на всички електронни файлове, съгласно изискуемите формати (дневници по ДДС, декларация и VIES декларация, Посрещания и Изпращания) и автоматично актуализира валутните курсове към лева, съобразно официалния сайт на БНБ. Локализационният пакет осигурява и съвместимост с многофирмената версия NetSuite OneWorld, като надгражда работата само в българските дружества в системата и не влияе по никакъв начин на имплементираната функционалност в останалите подразделения. Пакетът работи и в Multibooking среда, съобразявайки отчетите само с тази счетоводна книга, в която се води счетоводство по местното законодателство и в местна валута, позволява изготвянето на Счетоводен и Данъчен амортизационен план (САП и ДАП) и предлага други допълнителни функционалности, които са в съответствие с българското законодателство и счетоводни практики.

С повече от 18 000 клиента в над 200 страни, NetSuite е най-предпочитаният облачен ERP  софтуер в света. Той поддържа 190 валути, 27 езика и автоматично изчислява дължимите данъци в над 100 страни.

Balkan Services е официален партньор на Oracle NetSuite със статут “Solution Provider” от 2015 г. насам. Научете повече за българската локализация за NetSuite ERP.