SoftOne Technologies разшири фирменото си портфолио като придоби Unisoft SA. С финализиране на сделката SoftOne се превръща в най-големия доставчик на бизнес софтуер в Гърция и един от водещите в целия регион.

Клиентската база на Unisoft, изграждана над 30 години, надхвърля 22 000 софтуерни инсталации. Софтуерната компания има повече от 300 партньора и годишен оборот над 7 млн. евро. Balkan Services се присъединява към партньорската мрежа на Unisoft през 2006 г. Оттогава компанията успешно внедрява Atlantis ERP Financials в банкови институции и Atlantis ERP в средни и големи организации в сферите на хранително-вкусова промишленост, производство, търговия, дистрибуция, металургия и други, на територията на България и Румъния.

SoftOne е един от най-динамичните доставчици на облачни софтуерни решения в Европа. От създаването ѝ през 2002 г. до днес, технологичната компания печели повече от 18 000 клиента на няколко международни пазара. След финализиране на сделката за придобиване партньорската й мрежа надвишава 600 партньора. Balkan Services е официален партньор на SoftOne Technologies от 2018 г., като вече работи активно по няколко проекта за внедряване на Soft1 ERP в България.

Обединяването на двете гръцки компании значително увеличава клиентската база, партньорската мрежа и пазарния дял на SoftOne в Европа.