На 25.07.2019 г. се проведе 23-то издание на обучението по Business Intelligence, организирано от Balkan Services. В рамките на един ден BI експерти от компанията демонстрираха пред курсистите как могат да използват Business Intelligence софтуер за обединяване и анализ на данни от различни източници, както и за взимане на по-информирани и навременни бизнес решения.

Обучението бе открито от Бояна Ликоманова-Димова, ръководител отдел BI и партньор в Balkan Services, която разясни ролята на Business Intelligence в организациите, какви ползи носи една такава система за организациите, и кои са ефективните методи за залагане и измерване на ключови показатели за дейността на една компания. Найри Масихи, проектен мениджър и BI анализатор, разказа кои са основните етапи на анализ, подготовка и ефективно изпълнение на цялостен проект за внедряване на BI система. Радослава Димитрова, старши BI консултант, сподели последните новости около Business Intelligence платформата Qlik Sense и възможностите, които предоставят, както и какво представлява допълнителният инструмент на Qlik - NPrinting. Лекторите демонстрираха нагледно възможностите на системата чрез показване на две бизнес интелиджънс приложения, разработени от екипа на Balkan Services.

Във втората част на BI обучението курсистите успяха да изградят своето първо Qlik Sense приложение, подпомагани индивидуално от консултантите на Balkan Services, които бяха с тях през цялото време. Илиян Сомлев, старши BI консултант, преведе участниците през изграждане на „Data model“, зареждане на данни в системата, тяхното обединяване, проверка и начини за корекции на възникнали грешки. Албена Митова, BI консултант, представи възможностите на бизнес софтуера за визуализация на данни, създаване на важни ключови показатели и различни начини за тяхното графично изобразяване – таблици, диаграми, географска карта и др.

В края на събитието всеки курсист получи сертификат за успешно преминато обучение „Първи стъпки в Business Intelligence”.