По покана на доц. д-р. Камен Спасов, в рамките на летен семестър на учебна 2018/2019 г., специалисти от Balkan Services проведоха курс „Business Intelligence” към магистратура „Електронен бизнес“ в Софийски университет. В рамките на 60 учебни часа, четирима BI специалисти от компанията предадоха знания и умения на студентите, като обхванаха темите:

  • Какво е Business Intelligence, ползи за бизнеса;
  • KPIs – същност и видове;
  • Различни видове BI системи и основни характеристики;
  • Добри практики и възможности за визуализации, дашборди.

В практическата част на курса специалистите от Balkan Services демонстрираха нагледно какви са стъпките по създаване на цялостно Qlik Sense приложение. За целта лекторите използваха примерни данни и развиха апликацията за конкретен бизнес казус. Експертите демонстрираха всички необходими етапи за създаване на BI апликация - от ETL процеcа, през изграждане на скриптове и DWH модели, до крайната визуализация на приложението. Като финална задача при приключване на курса, студентите трябва да изградят първото си BI приложение, което да презентират пред преподавателите.

Предметът „Business intelligence”, който се води на английски език, посещават както български, така и чуждестранни студенти от Южна Корея, Германия, Испания и Албания.

Повечето магистри са служители в големи международни компании, а някои от тях са и активни предприемачи, притежаващи собствен бизнес. Студентите споделят, че предметът “Business Intelligence” е един от най-интерактивните, които са посещавали и ясно виждат реалните ползи от BI за бизнеса.

Една от последните лекции експертите от Balkan Services проведоха в офиса на компанията, за да дадат възможност на студентите да се докоснат до истинската бизнес среда. Беше отделено специално време и внимание за въпроси и отговори, което да помогне на курсистите при разработване на проектите.

„Приятно изненадани сме от истинския интерес и ентусиазъм, който виждаме от страна на студентите. Много ни допада съчетанието на различни профили – технически и икономически, което изключително много помага при разясняването на многобройните ползи от BI” – споделят експертите от Balkan Services.

Balkan Services си сътрудничи с още два от най-големите български университета – ВУЗФ и УНСС, където специалисти от компанията преподават.