Проектът е реализиран от екипа в много кратки срокове и е завършен през януари 2011 г.
Новото приложение зарежда данните от съществуващия в компанията Data Warehouse и целта му е да подготви данните за месечния отчет на компанията, като визуализира информацията със средствата и възможностите на Business Intelligence технология. Основните ползи от новото решение са:


1) Нова визия и представяне на основните ключови показатели за компанията – management dashboard;
2) Автоматизиране на процеса по изготвяне на месечните справките за мениджмънта;
3) Избягване на възможността от допускането на грешки при ръчната обработка на информацията (обикновено в Excel);
4) Много по-бързото изготвяне справките и възможност за бързо откриване / корекция на погрешно въведена информация в ERP системата на компанията (Oracle);
5) Възможност за работа в интерактивна и интуитивна среда, бързо обучение на крайните потребители и възможност за лесно добавяне на нови справки и данни;
6) Възможност за поддържане на исторически данни, сравнения, трендове и др.