Balkan Services проведе 8-мо издание на курса „Business Intelligence Master Class“, което има за цел да надгради практическите знания и умения на участниците за работа с BI платформи. В продължение на два дни курсистите имаха възможността да черпят опит от доказани специалисти в областта на бизнес интелиджънс, с които стъпка по стъпка преминаха през целия процес на изграждане на BI приложение.

Първият ден от BI обучението започна със споделяне на очакванията на участниците, спрямо които лекторите адаптираха основните теми в програмата. След кратко представяне на основните характеристики и силни страни на BI платформата Qlik Sense, практическата част на курса стартира със зареждането на данни в системата от файлове и бази с данни. Радослава Димитрова -  Principal BI Consultant, показа също как се трансформират заредените данни, как се обвързват в модел и заедно с участниците изчисли някои основни ключови показатели за проследяване на продажбите в една компания. Албена Митова – BI консултант, наблегна на начините за визуализация на вече обработените данни, изграждане на дашборди (dashboards), изготвяне на детайлни справки, както и работа с географски справки, които предизвикаха най-голям интерес сред аудиторията. Лекторите демонстрираха и някои добри практики при изграждането на BI приложения, сред които и разработеният от нашите BI експерти „Report Generator“. Тази функционалност позволява на крайните потребители на Qlik Sense системата сами да създават и управляват персонализирани справки и репорти, според нуждите на съответния бизнес.  

В началото на втория ден от BI курса, Илиян Сомлев, който е „Principal Support BI Consultant“ в компанията, представи специфични случаи при генериране и обработка на данни, както и филтриране на изчисленията на данни. С постоянната помощ на лекторите, курсистите направиха различни сечения на вече заредените данни и генерираха справки, свързани със съпоставяне на прогнозни (таргети) с реални данни. Ина Кехайова – Senior BI Consultant, сподели реален казус от практиката на екипа като демонстрира как изглежда една завършена BI система, разказа какви са били специфичните изисквания към проекта, и как екипът на Balkan Services е реализирал BI приложението, спрямо тях.

BI oбучението продължи с разискване на казуси на участниците, свързани с тяхната ежедневна дейност и по конкретно с BI предизвикателствата в областта на ритейл, ИТ, производство, фармация и игрален сектор. Всеки предварително изпратен случай бе обсъден, а курсистите, с помощта на лекторите, успяха да намерят техните решения. Някои от по-интересните казуси бяха свързани със:

  • Зареждане и визуализация на данни за изпълнението на таргети;
  • Правилна настройка на геолокация на обекти в България;
  • Сравнение по времеви периоди (year-to-date, month-to-date);
  • Изготвяне на специфичен репорт за проследяване на проведени събития и последващи от тях действия във фармацевтичната индустрия.


Обучението завърши с раздаване на сертификати за преминато специализирано обучение „Business Intelligence Mater Class“ и с много положителни отзиви от участниците.