Balkan Services е одобренa за доставчик на ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Целта на проекта е да стимулира процеса по дигитализация на малки и средни предприятия и прилагането на нови, базирани на ИКТ бизнес модели, което от своя страна да допринесе за развитието на МСП в България.

На повече от 450 представители на малкия и среден бизнес ще бъде предоставена безвъзмездна помощ под формата на ваучери от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/.  Ваучерите са на стойност до 20 000 лв. (без ДДС) всеки и от тях ще могат да се възползват компании с персонал до 250 човека. Кандидати по програмата за ваучери за ИКТ услуги могат да бъдат производствени компании (без ограничения от вида производствена дейност), както и фирми от  секторите „Издателска дейност“, „Радио- и телевизионна дейност“, „Далекосъобщения“, „Дейности в областта на информационните технологии“, „Информационни услуги“ и „Научноизследователска и развойна дейност“.  

Компанията ни е одобрена за доставчик на ИКТ услуги за „Ваучери от тип 2, група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси“. В съответствие с програмата, Balkan Services може да извършва услуги по внедряване, интеграция, доработка и оптимизация на ERP и BI системи, софтуер за финансова консолидация и планиране, или отделни модули от софтуерните решения.

Класирането на одобрените кандидати ще бъде на принципа „първи по ред, първи по право“. Своите въпроси за Ваучерната схема за ИКТ услуги и как да кандидатствате по нея, можете да ни изпратите тук >