За да работи в пълно съответствие с местните счетоводни стандарти и законодателство, една ERP система е необходимо да бъде адаптирана към изискванията на съответния пазар.

За максимална ефективност на офисите в различните региони, в които оперират нашите клиенти, разработихме локализационни пакети за облачната ERP система Oracle NetSuite за 4 държави.

Първоначално Balkan Services разработи локализационен пакет за NetSuite ERP за България, който покрива ДДС, Интрастат, Валутни курсове на БНБ и други допълнителни опции. Пълните функционалности, които обхваща българската локализация, може да разгледате тук.

Компанията ни разработи локализационни пакети и за някои от държавите, в които оперират нашите клиенти – Румъния, Сърбия и Република Северна Македония.

Всички локализации са напълно съобразени със спецификите на местните законодателства и счетоводни стандарти, което гарантира ефективното използване на облачното ERP решение.

С над 31 000 компании в повече от 200 страни, които ползват Oracle NetSuite, това е най-предпочитаната в световен мащаб облачно базирана ERP система. Бизнес софтуерът поддържа 190 валути и над 27 езика, което улеснява управлението на компании с дейност в различни държави.

NetSuite ERP е решение за цялостно управление на бизнеса, което повишава ефективността на организациите чрез автоматизиране на ключови процеси и осигуряване на пълна видимост и проследимост в реално време на оперативното и финансовото представяне.  

Повече за NetSuite ERP може да прочетете тук >