Balkan Services се нарежда сред 5-те най-големи интегратора на софтуерни системи по приходи от продажби на лицензи и услуги от приложения за управление и анализ на бизнес процеси. Това сочи проучване на пазара, изготвено от независимата агенция CBN – Pannoff, Stoytcheff & Co. Данните от изследването бяха изнесени на специално събитие, на което компанията представи публично финансовите си отчети за 2015 г., одитирани от дипломиран експерт счетоводител.


За близо 10 годишната си история Balkan Services се е изкачила до водещите позиции сред внедрителите на бизнес софтуер в България от общо над 110 интегратора, 95 от които участват в настоящото изследване. Според данните на агенция CBN – Pannoff, Stoytcheff & Co. компанията държи 33% от българския BI пазар, от общо 34 внедрителя, като е водещ интегратор за секторите ритейл и дистрибуция, производство и финанси. Изследването показва още, че Balkan Services е сред топ 3 на CRM интеграторите у нас по брой внедрени системи от общо 71. През 2015 г. тя отново е лидер по брой внедрявания на най-популярното CRM решение в България – Microsoft Dynamics CRM.


„Компанията запазва традиционно водещите си позиции в два от трите основни сегмента, в които оперираме - BI и CRM, както и в ERP сегмента в банковия сектор. Това, както и резултатите от одитирания отчет са индикатори за нейното устойчивото развитие.“, сподели Владимир Рашев, Управляващ Партньор в Balkan Services.


В рамките на събитието Balkan Services представи публично финансовите си отчети за изминалата 2015 г., одитирани от дипломиран експерт счетоводител. Според оценката на д.е.с. Милка Костова, извършила одита, отчетите на дружеството са „без забележки“. Данни за изминалата година показват още, че компанията отбелязва 17% ръст на приходите от услуги, а само през първото тримесечие на 2016 г. се отчита 14% увеличение на продажбите в сравнение със същия период на 2015 г.


Бяха представи два собствени продукта, създадени, за да се отговори на нуждите на бизнеса. „Решенията Retail.Intelligence и Vendromedia са разработени на база натрупания опит и експертиза на компанията, с фокус върху секторите търговия и дистрибуция и производство“, каза Николай Миленков, Мениджър маркетинг и продажби в Balkan Services.


Вертикалното BI решение Retail.Intelligence (RI) е разработено специално за предприятия от търговския сектор, за да осигури детайлен анализ на данните за продажби. Продуктът съдържа набор от предефинирани справки, а основно предимство е краткото време, необходимо за внедряване – само няколко дни. Благодарение на RI Balkan Services разширява портфолиото си и осигурява BI решение, достъпно дори за по-малки компании.


Най-новият продукт на компанията Vendromedia представлява решение за централизирано управление на електронни дисплеи с рекламно видео съдържание. Уеб базираното приложение е реализирано върху платформата Android и позволява отдалечено управление на видео съдържание на множество устройства. Основно предимство на Vendromedia е фактът, че съдържанието се излъчва запаметява автоматично на всяко устройство, а не се излъчва чрез постоянен streaming. Така се минимизира Internet трафикът в обектите, а видеото може да се излъчва дори и без Internet връзка.