Екипът по управление на европейски проекти към Balkan Services написа и спечели проект за европейско финансиране по процедура „Ново работно място“. Компанията бе класирана с 95 от максимални 100 точки и спечели финансиране на стойност 198 464 лв. Финансирането е 100%.

Благодарение на спечеления проект Balkan Services предстои да открие 12 нови работни позиции „Бизнес консултант“, като освен възнаграждения, сумата покрива и оборудване на работните места, осигуряване на техника, обучение на служителите по английски език, както и специфични обучения, свързани със софтуерите, които компанията предлага.

В конкурса взеха участие повече от 3 000 български компании, като поради големия интерес предвиденото финансиране  бе увеличено от 40 млн. на 100 млн. лв. Програмата „Ново работно място“ бе отворена за два приема до месец ноември 2015 г., а Balkan Services подаде своето проектно предложение през първия прием на проектни предложения през септември 2015 г.