Balkan Services и „Българска фондова борса" АД чрез „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД, предлагат решение за изпълнението на изискванията за представяне на финансовите отчети на публичните компании в XBRL формат - сертифициран инструмент - AMANA XBRL Tagger, като потребителите на софтуера ще получат преференциални условия за публикуване на своите финансови отчети в интернет портала X3 News.

Съгласно въведения Европейски единен електронен формат (ESEF), считано oт 01.01.2020 г. годишните финансови отчети на издателите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, трябва да бъдат подготвени и представени във формат XHTML. Ако годишните финансови отчети съдържат консолидирани финансови отчети, те трябва да бъдат интегрирани в HTML документите, като се използва формат XBRL.

За да отговори на запитванията на клиентите, компанията ни добави към портфолиото си сертифицирания XBRL инструмент – AMANA XBRL Tagger. Той позволява бързо и лесно конвертиране на финансовите отчети съгласно изискванията на ESEF стандарта. Използването на решението не изисква процес по внедряване и специфични технически познания, а създадените маркирани финансови отчети са готови за ползване, както през уеб браузър, така и във формат за печат.

Повече за XBRL Tagger вижте тук >