Multi-Book Accounting е един от най-комплексните модули в ERP системата NetSuite и позволява на международните компании да водят счетоводството си в няколко различни измерения, в зависимост от счетоводните цели на отделните дружества или групата като цяло. С над 20 000 компании в повече от 200 страни, които ползват софтуера за цялостно управление на бизнеса NetSuite, това е най-предпочитаната в световен мащаб облачна ERP система.   

ERP консултантът на Balkan Services - Явор Караязов, се сертифицира успешно за модула Multi-Book Accounting на NetSuite. Сертификатът бе предшестван от успешно положен изпит с 14 реални бизнес казуса, които нашият колега разреши за по-малко от час, съобразявайки спецификите на всеки един от тях.

С помощта на Multi-Book функционалността на NetSuite, всяка организация може да води едновременно до 5 счетоводни книги, всяка съобразена с предварително зададени регионални или международни счетоводни и законови изисквания. Всеки един счетоводен документ може да бъде обработен по няколко начина, в зависимост от счетоводните цели на компанията.

Модулът на ERP софтуера за управление на бизнеса NetSuite е приложим за всички международни компании, които са задължени да представят финансовите си отчети, съгласно местните и международни стандарти.

Разработката се персонализира според нуждите на счетоводния отдел и автоматизира процесите по:

  • Разпределяне на счетоводни документи, което елиминира дублирането на съдържание, както и грешки при корекции;
  • Изготвяне на изчерпателни финансови отчети с възможност за детайлен преглед;
  • Управление на различни валути.

Multi-Book Accounting модулът може да бъде внедрен само от сертифициран специалист, а за да работи коректно, ERP платформата трябва да бъде локализирана за съответната държава. Balkan Services разработи и успешно внедрява локализационен пакет за облачното ERP решение NetSuite за България и за Република Сърбия. До края на 2020 година екипът ни ще приключи разработка и ще предлага на своите клиенти локализация за Румъния и Република Северна Македония.

Повече за ERP системата NetSuite можете да научите тук >