Balkan Services успешно интегрира ERP системата NetSuite в Smule България. Проектът беше изпълнен изключително бързо  и повечето основни етапи бяха завършени дистанционно поради ситуацията с пандемията в страната.

С цел улесняване на консолидирането и оптимизиране на процесите по осчетоводяване и отчитане в реално време, Smule България избира облачното ERP решение, което вече е внедрено в централния офис на дружеството преди една година. NetSuite е широко използвана ERP система сред базираните в САЩ софтуерни компании.

С оглед избягване на внедряването и използването на допълнително ERP решение за нормативно изискуемо отчитане, Smule България интегрира българска локализация на NetSuite, която напълно отговаря на нормативната рамка в страната. Специализираният счетоводен модул Multi-Book позволява воденето на счетоводни отчети едновременно, в съответствие както с американските GAAP (общоприети счетоводни принципи), така и с местното законодателство, включително автоматизирано създаване и подаване на отчети към български институции.

Повече за #1 облачно решение за управление на бизнеса в света NetSuite тук >

Повече за ERP проекта тук >

 

За Smule

Smule, Inc. е глобален лидер в интерактивното създаване на музика с мисията чрез нея да свързва света. Всеки ден милиони хора използват продуктите на Smule, включително социалното приложение за пеене Smule, AutoRap и Magic Piano®, за да създадат оригинални изпълнения, да си сътрудничат с нови приятели и да се присъединят към глобална общност от любители на музиката. Smule има офис в София, България от 2018 г.