Първият практически семинар по консолидация на финансови отчети със специализиран софтуер LucaNet  у нас се проведе вчера в Центъра за образование и култура Илиев, към Американския университет в София. В рамките на семинара бяха представени актуални промени в МСФО за 2016 г., както и последни изменения и разяснения към тях, касаещи консолидацията на финансови отчети. Освен да запознае специалистите с добри практики в сферата, целта на семинара бе още да представи възможностите на специализирания софтуер за финансова консолидация -  LucaNet.

Семинарът бе организиран от консултантската компания Balkan Services, която е изнегратор на софтуерната система за финансова консолидация и планиране LucaNet у нас. В него като лектори взеха участие сертифицирани LucaNet експерти, както и регистрирани одитори от одиторските компании Grant Thornton и Бисиком 61. В рамките на семинара бяха разгледани практически примери и реални бизнес казуси, които участниците трябваше да решат, с помощта на специализираното софтуерно решение за консолидация на финансови отчети LucaNet.

Според участниците в семинара „ценна е комбинацията на теория с практиката“, заложена в обучението, както и възможностите, които решението LucaNet предоставя като инструмент за консолидация. От компанията организатор споделиха, че въпреки сложността на финансово-счетоводната материя, процесът по консолидация може да бъде значително оптимизиран, по-сигурен и бърз.