Стартира обновена версия на приложението за финансов анализ X3Analyses. Проектът е съфинансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика” и е реализиран от консултантска компания Balkan Services. Иновацията на решението позволява достъп до информацията за компаниите на Българската фондова борса на по-ниски цени.

Освен пълен достъп до информацията за публичните компании в България, достъпна ще бъде и демо версия на X3International, която предоставя възможност да се анализират компании от Румъния, Украйна, Сърбия, Македония, Полша и Хърватия.

Новото приложение е уеб-базирано, което го прави много лесно за използване и не на последно място намалява цената за крайните потребители, тъй като не е необходимо закупуването на лиценз за QlikView.

X3Analyses дава възможност да се направи бързо задълбочен анализ на финансовото състояние на компаниите, които се търгуват на Българска Фондова Борса. Също така могат да се сравняват финансовите отчети на компании от една или различни индустрии и да се анализират техните ключови показатели, както и да се проследи развитието на компаниите и показателите им по периоди. Част от показателите които са наразположение на потребителите на приложенито вклююват: EBITDA (ttm); EBITDA (5Y avg); EBIT (ttm); Net Income (ttm); Net Income (5Y avg); P/E (ttm); P/E (5Y avg); P/B (mrq); P/B (5Y avg); P/S (ttm); P/S (5Y avg); Net Profit margin (ttm); ROA (ttm); ROA (5Y avg); ROE (ttm); ROIC (ttm), както и още над 50 коефициента.

Приложението осигурява достъп до над 16.000 финансови отчета на всички компании които се търгуват на БФБ от 2003 г. до момента, както и информация за всички сключени сделки от 1993 г. досега.

“Добре е, че Balkan Services успяха да доразвият приложението именно сега, когато има възобновяване на интереса към търговията с акции на БФБ и много хора могат да се възползват от възможността да инвестират парите с в компании със стабилни финансови показатели и развиващ се бизнес, като вземат информирано решение с помощта на един лесен за използване продукт”, сподели Румен Соколов, Управител на „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, дъщерно дружество на Българска Фондова Борса - София.


X3Analyses е приложение за финансов анализ, разработено и поддържано от консултантска компания Balkan Services. То предоставя високо надеждни финансови анализи и аналитични инструменти за осъществяване на точни и достоверни оценки на ценните книжа, които се търгуват на Българска Фондова Борса. Основната цел на X3Analyses е да помага на инвеститорите, превръщайки финансовия анализ в бърза и лесна задача. Независимо от вашите аналитични и информационни потребности. Приложението се поддържа със съдействието на „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД. Сред клиентите на решението са: Първа финансова брокерска къща, Централен кооперативен съюз, Карол Капитал Мениджмънт, Инвестбанк, Райфайзен Асет Мениджмънт, ОББ Асет Мениджмънт, Банка Пиреос България и други.