Анализаторската къща Gartner определи QlikTech като един от водещите участници в сектора на BI (Business Intelligence) платформите и за пионер в сектора на системата за управление на бизнеса.омпанията попада в т.нар. Magic Quadrant, който отразява основните тенденции в развитието на пазара.ричините, поради които QlikTech си спечелва одобрението са: експедитивността на прилаганите решения, успешната им бизнес реализация и не на последно място фактът, че компанията се утвърди като една от най-бързо развиващите се компании, с клиенти в над 80 страни и партньорски взаимоотношения с над 7000 организации.
Като силни страни в портфолиото на QlikTech са несъмнено „in-memory data”- моделите, автоматичната интеграция на данните и графичната среда за анализ, която привлича потребителите с ефективен и улеснен модел на използване, както и гарантираното връщане на вложените средства , който факт лесно спечелва клиентите.