Business Intelligence (BI) система бе внедрена в най-големия български производител на електрически бойлери и отоплителни уреди за дома - Tesy. Решението подпомага вземането на управленски решения, намалява времето за изработване на справки и анализи в компанията и осигурява възможност за графично визуализиране на информацията. Системата предоставя надеждна информация, консолидирана от множество източници, като позволява бързо и прецизно да се правят сравнения на данни с отминали периоди и осигурява гъвкав апарат за създаване на ad-hock анализи. Проектът е реализиран върху BI приложението QlikView, а внедрител е консултантската компания Balkan Services.

„Изборът на партньор падна върху консултантите от Balkan Services заради богатия им опит в анализа на данни от и за търговския процес, както и за самия процес на внедряване“, това сподели Бюлент Юсмен, ИТ мениджър на Tesy.

Преди внедряването на BI системата, справките и анализите, необходими на мениджмънта се изготвяха посредством методологията на екстрактване на данни от Data Warehouse системата SAP BW в Excel и след ръчна обработка от страна на ключови хора в компанията, се изпращат до крайните потребители (мениджмънт, финансов отдел, търговски отдел и др.). След реализирането на проекта, нужните справки са налични всяка сутрин преди началото на работния ден. Предоставена е и допълнителна възможност за изготвяне на анализи в реално време.

Според г-н Юсмен „Комуникацията е ключов фактор в подобни проекти, в които трябва да се работи като екип, в случая от три страни. В рамките на проекта бе изградено тристранно партньорство между нас, екипа на Balkan Services и внедрителя на Data Warehouse системата, благодарение на което успяхме да реализираме успешно внедряването.“