Лидерът на пазара на хранителни добавки у нас - Walmark, стимулира мобилните продажби чрез развиване на нови функционалности към използваната CRM система (Microsoft Dynamics CRM) и мобилното приложение за взимане на поръчки от търговските екипи. Компанията използва решението MS Dynamics CRM, заедно с мобилно приложение, разработено специално за нуждите й. Добавените нови функционалности включват поставяне на месечни цели на мобилните търговци от Back office на CRM системата и проследяване на резултатите.

Освен стимулиране на мобилните продажби, благодарение на допълнително разработените функционалности към CRM системата, се осигурява по-добра отчетност на резултатите. Дава се възможност на регионалните мениджъри да проследяват работата на мобилните търговски екипи и да поставят индивидуални задачи, когато това е необходимо. Чрез направените доработки се обогатява функционалността на системата, внедрена във Walmark още през 2011 г. от консултантска компания Balkan Services. Мобилният софтуер е напълно интегриран със CRM системата на Microsoft, както и с други продукти използвани в компанията като Outlook, MS Office и др.

„Да се изпълнят изискванията ни за доработки в системата бе трудоемък процес, който изискваше индивидуален подход от страна на консултантите от Balkan Services и многобройни междинни стъпки, за да се постигне добре работеща функционалност. Но, усилията ни са оценени като Best-in-Class CRM в групата Walmark и се обмисля възможността системата да се приложи във всички клонове на компанията“, това сподели Десислава Райчинова, Изпълнителен директор на Walmark България.