В Дерони ООД заработи BI система за оптимизация и управление на дейността на компанията. Решението е внедрено от консултантски екип на Балкан Сървисис, а целта е да се скъси процеса по вземане на решения от мениджмънта, като се осигурят бързи и надеждни справки по всяко време и от всяко място.
След успешното внедряване времето за изготвяне на справки е скъсено до секунди. Приложението генерира информация за продажбите на продукти, количествени измерения, клиентска кошница, класации, анализ и др. С елиминирането на човешката намеса се осигурява по-голяма точност и сигурност на данните и се избягват възможни грешки.
Ключови потребители на компанията използват BI решението за визуализация на информацията и справки и анализи по многобройни сечения. Благодарение на  възможностите за Ad-Hock анализи потребителите могат да намерят навременни отговори на ежедневно възникващите бизнес казуси.

„С помощта на внедрената от Балкан Сървисис система, четирите логистични центъра на Дерони реализират пълен, качествен и актуален анализ на пазара, отговарят на изискванията на клиентите и на спецификата на икономиката. Системата дава възможност за реализиране на мърчандайзинга, на асортиментното и продуктово позициониране и реализиране на пазара, подпомага качественото обслужване на клиентите, решаване на възникнали и текущи проблеми, но най-вече на мениджърските и управленчески решения.”
Галя Делчункова, Творчески директор на Дерони ООД.