Балкан Сървисис и Винпром Пещера обявиха приключването на проект за внедряване на Business Intelligence системата. Консултантската компания вече има сключен договор с възложителя за осигуряване на цялостна поддръжка и последващо развитие на проекта.

 

Внедрената от Балкан Сървисис BI система анализира себестойността на продукцията в предприятието, включително разпределение и ефективност на разходи за маркетинг и реклама. Решението включва важни модули за анализ и контрол на продажбите на Винпром Пещера АД, както на вътрешния пазар, така и на външни пазари в 30 държави на 4 континента. BI системата се ползва от десетки потребители във Винпром Пещера АД, като още преди финала на проекта компанията инвестира в закупуване на допълнителни лицензи. Решението дава възможност за достъп и от мобилни устройства.

 

“Искам да изразя задоволството си по отношение на работата с екипа на Балкан Сървисис, който прие предизвикателството на нашия проект и с усилията на екипа им, заедно с екипа на Винпром Пещера, постигнахме резултати, даващи възможност за по-голяма прозрачност при анализирането на съществуващата информация и вземането на стратегически бизнес решения в реално време, което е изключително важно за адекватното поведение на пазара.“, това сподели г-н Никола Анев, Финансов директор на Винпром Пещера АД.

 

“Основните предизвикателства пред нас бяха консолидирането и стандартизирането на разнородната информация от множество бизнес източници. Нашият екип положи много търпение и упоритост по време на изясняването на бизнес процесите и като резултат постигнахме краен продукт отговарящ изцяло на стратегията на компанията.”, каза Бояна Ликоманова, Ръководител BI отдел на Балкан Сървисис