Облачните технологии и услуги са логичният избор на бизнеса, заради предимствата, които осигуряват на компаниите, това бе един от основните изводи на конференцията „2017 o’clock – Time to shoot your business to the Cloud(s)”, която се състоя на 03 ноември 2016 г. в Интер Експо Център. Събитието бе посветено на Облачните технологии, с фокус върху тяхното използване от бизнес потребителите. Конференцията събра на една сцена представители на Oracle, Balkan Services, NetSuite, Google и две български агенции – Digital Marketing Group и Startup Masters.

Много от мениджърите у нас избягват да използват Облачни приложения за бизнеса си, защото понятието „Облак“ звучи несигурно и неизвестно, като мъгла”, това заявиха специалистите от Balkan Services. Облачните бизнес системи обаче предлагат редица предимства, заради което все повече компании у нас ги предпочитат. Сред основните предимства на Облака са: съкращаване на разходите, в пъти по-голяма сигурност на данните, независимост от локации или устройства, гъвкавост на потребителите, еластичност, която позволява повече потребление при пикови натоварвания и други. Финалният резултат за компаниите е фактът, че потребителите имат възможност да се съсредоточат върху бизнеса си.

Компаниите се обединиха около идеята, че българските компании имат нужда от повече информация за тенденциите при развитието на Облачните технологии, както и за предимствата и рисковете от Облака, пряко касаещи бизнеса. Те представиха разнообразни презентации, отговарящи на въпроса защо трябва да планираме бизнеса си в Облака.

Най-голямото предимство, което следва от преминаване на Облачни бизнес решения, според техническия директор на Balkan Services Слави Славов, е фактът, че „компаниите могат да се фокусират върху бизнеса си, а не върху IT технологиите“. Той добави още, че сигурността в Облака, не би трябвало да е притеснение за мениджърите, тъй като нивото на сигурност, което Облакът предлага, не би могло да бъде достигнато от клиентите, ако те ползват On premise системи.

Според Наталия Кирилова от Digital Marketing Group, „Компаниите вече не се състезават по между си, Компаниите се състезават със скоростта.“ Тя добави още, че вече 85% от мениджърите в световен мащаб, използват автоматизацията, за да подобрят бизнес процесите си“.