Българската консултантска компания Balkan Services завърши успешно пилотен проект за интеграция на безжична мрежа, работеща по стандарта RFID* (Radio-frequency Identification – Радиочестотна идентификация) с бизнес софтуера Atlantis ERP в предприятието Кабелкомерс. Проектът е изключително иновативен и позволява цялата информация за продуктите, влизащи или излизащи от складовете на предприятието в София и Бургас, да се появява в реално време в неговата ERP система.


В рамките на пилотния проект е осъществена инсталацията на система от RFID устройства в два от складовете на Кабелкомерс, след което тя е интегрирана от екип на Balkan Services с работещата в предприятието ERP система Atlantis. В резултат използваният от RFID четците мобилен интерфейс обменя информация в реално време. Цялата информация е видима веднага в ERP системата. Пилотният проект решава редица проблеми, свързани с логистиката, управлението на складовите наличности, на документацията, както и с по-ефективното управление на човешките ресурси в предприятието.