Нов Business Intelligence проект за анализ на продажбите стартира във FICOSOTA. Решението ще включва Sales out на страни от Западна и Източна Европа, както и Sales in за пазарите в Америка и Канада. Проектът е продължение на цялостната интегрирана Business Intelligence система, внедрена и развивана от 2012 г. от консултантска компания Balkan Services. Той ще включва консолидирани данни от всички информационни системи на FICOSOTA в различните държави, сред които България, Румъния, Гърция, включително и cloud технология използвана в САЩ и Канада.

 

Внедрено до момента решение ежедневно се използва от стотици потребители в компанията. Благодарение на BI цялостно се анализират търговията, наличностите, плановете и таргетите на компанията за пазарите й в Европа, Азия, Африка и Австралия. Предоставена е и възможност за разпределяне на всички разходи до най-ниско ниво на детайлност - клиенти и артикул.

 

„Дългогодишните ни партньорски взаимоотношения с Balkan Services спомогнаха значително за качественото проследяване и анализиране на дейността на FICOSOTA. В съвместната ни работа изградихме отлични взаимоотношения и доверие помежду си. Благодарение на това успешно и с лекота разработваме и развиваме проектите, които допринасят за развитието на компанията ни“, каза Стефан Кеменчеджиев, Manager Business Analysis във FICOSOTA.