Обратната връзка за нашата работа е ценна насока за развитие и винаги сме насреща да я чуем. Знаем, че даването и получаването ѝ е предизвикателство, затова се стремим да изградим тази култура първо вътре в компанията. Радваме се, че и все повече клиенти се осмеляват да споделят с нас искреното си мнение.

Регулярно измерваме и анализираме нивото на клиентска удовлетвореност от нашите услуги. Важно е да чуем мнението на всеки наш клиент поотделно и да преценим какви действия да предприемем на база получената обратна връзка.

Резултатите от последното проучване в края на 2023 г. показват, че 96% от респондентите са удовлетворени от съвместната работа и реализираните проекти.

Това, което клиентите споделят, че ценят най-много в работата с нас е:

  1. Високо ниво на професионализъм и експертиза на екипа на Balkan Services;
  2. Добра съвместна работа и комуникация;
  3. Високо ниво на познаване на продуктите, с които работим;
  4. Навременно съдействие от страна на екипа;
  5. Дългогодишно успешно партньорство.


Много ценни за нас са и искрените насоки какво можем да подобрим в конкретни области от нашата работа. Приемаме обратната връзка изключително сериозно, детайлно я анализираме и набелязваме конкретни действия.

За да предоставим качествена услуга, е много важно да познаваме добре от какво имат нужда клиентите. В противен случай ще бъде голямо предизвикателство да предложим подходящите за тях решения.

Благодарим на всички наши клиенти и партньори за гласуваното доверие през годините!